sobota, 20 maja 2017

Fortyfikacje Pszczyny... Polska pozycja obronna z września 1939 roku.

Pozycja Pszczyna była jednym z bardziej ufortyfikowanych terenów w pasie odpowiedzialności Grupy Operacyjnej "Bielsko". Odcinek o długości 18 km, przed jego skróceniem o 7 kilometrów Lasów Kobiórskich, w przededniu wybuchu wojny, w dniach 26-29 września 1939 roku, przekazując go Grupie Operacyjnej "Śląsk", powierzono 6 Dywizji Piechoty pod dowództwem generała brygady Bernarda Monda.

Przygotowania do organizacji pozycji, w pasie obrony Pszczyny, zapoczątkowano już w kwietniu 1939 roku, przeprowadzając rozpoznanie i studia terenowe. Do wybuchu wojny, pełny program budowy umocnień polowych nie został zrealizowany. Przed pozycję zasadniczą (główną), wysunięta została pozycja przesłaniająca, na linii Branica - Brzeźce - Wisła Wielka, w odległości ok. 8 km na zachód od Pszczyny. Przebieg pozycji głównej wyglądał następująco: od Lasów Pszczyńskich (sołectwa Piasek, Czarków) na południe w kierunku szkoły rolniczej (IPO) w Pszczynie (oś. Stara Wieś). Polami, omijając łukiem Pszczynę od zachodu, biegła na jej przedpola, a następnie łagodnym łukiem dochodził do rzeki Młynówki, za parkiem "Dzika Promenada". Następnie dalej, przez folwark Sznelowiec, wzdłuż drogi (ul. Zdrojowa), do Goczałkowic, schodziła do rzeki Wisły skrajem dwóch lasów.

PODODCINEK CZARKÓW. Pozycja rozciągał się od krawędzi lasów pszczyńskich, rejon leśniczówki w Czarkowie, skąd brzegiem lasu biegła do torów kolejowych w Piasku, gdzie następnie wzdłuż zabudowań, biegła w kierunku szkoły rolniczej (IPO) w Pszczynie (oś. Stara Wieś). W skład najsilniejszego odcinka obrony wchodziło 8 żelbetowych schronów, rowy strzeleckie, betonowe przeszkody przeciwpancerne. Przed pozycją, na drodze z Czarkowa, podwójny rząd zasieków, zapory minowe i przeszkody przeciwpancerne. Za pozycją, grobla i nasyp kolejowy, przewidziany był zalew w oparciu o istniejącą groblę. Do dziś na pododcinku Czarków zobaczyć można nieukończoną groblę zalewu na rzece Dokawa, wbudowaną obecnie w wał stawu, oraz dwa odcinki okopów, po około 30 metrów, w lasach.

PODODCINEK STARA WIEŚ. Początek odcinka biegł od szkoły rolniczej (obecnie Instytut Przemysłu Ogrodniczego - IPO) w Pszczynie (oś Stara Wieś), następnie łagodnym łukiem, przecinając trzy drogi, dochodził do rzeki Młynówki, za parkiem "Dzika Promenada", przy folwarku Sznylowiec. W skład odcinka wchodziło 6 gotowych żelbetowych schronów oraz 2 rozpoczęte (płyty fundamentowe), płytkie okopy, pojedyncze zasieki i betonowe stanowiska ckm. Przed pozycją wykonano zapory ppanc. z pali drewnianych i położono zapory minowe. Najsilniejszym elementem obrony był odcinek w "Dzikiej Promenadzie", w skład którego wchodziły pełnowymiarowe umocnienia ziemne m.in. okopy strzeleckie, schrony drewniano-ziemne, stanowiska ckm, oraz przeszkody ppanc. wykorzystując naturalne koryta rzeki (Młynówka Pszczynka oraz wał tzw. łąckiej grobli).

PODODCINEK SZNYLOWIEC-GOCZAŁKOWICE. Rozciągał się od rzeki Młynówki, przy folwarku Sznylowiec, przecinając szosę w kierunku na Strumień (DW939), gdzie następnie wzdłuż drogi (ul. Zdrojowa), przecinając wzgórze przy dawnym hipodromie i strzelnicy 3 szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich (okolice ZPiSdN), biegł do Goczałkowic, schodząc do rzeki Wisły skrajem dwóch lasów. Pozycja była najsłabiej przygotowanym odcinkiem obrony, nie miała ciągłego charakteru, składała się z dwóch punktów oporu na skrzydłach, połączonych  słabo obsadzonymi umocnieniami pozornymi, płytkie okopy, brak zasieków i żelbetowych schronów.Prace budowlane przy schronach do wybuchy wojny, we wrześniu 1939 roku, zostały wykonane na różnych etapach. Spośród zaplanowanych 59 żelbetowych schronów polowych i zmniejszeniu ich ilości do 24, na rzecz wzmocnienia obrony Żor i Rybnika, pod Pszczyną w pasie obrony pozycji zasadniczej, głównej, wykonano 14 schronów. Budowę kolejnych dwóch schronów 15 i 16 (płyty fundamentowe nieistniejących schronów - F1 i F2) przerwała wojna, po schronie 17 pozostał tylko wykop a pozostałych siedem w ogóle nie rozpoczęto. Schrony brały udział walkach, te o wysokich numerach w roku 1939, natomiast schrony o niskich numerach, podczas ofensywy Armii Czerwonej, w roku 1945. "Obecny" (powojenny) wygląd schronów, ukierunkowany ówczesnymi zimnowojennymi warunkami geopolitycznymi lat pięćdziesiątych (Układ Warszawski), zawdzięczamy saperom z Torunia, którzy je wyremontowali, ukończyli i zabezpieczyli. Obok schronów żelbetowych, znajdujących się na pozycji pszczyńskiej, wykonano także obiekty o konstrukcji drewniano-ziemnej. Pod Pszczyną zaplanowano kilkadziesiąt takich schronów głównie w lasach. Wykonywano je według indywidualnych projektów sporządzanych przez doświadczonych saperów. Do niedawna mogliśmy się cieszyć repliką takiego schronu, wykonanego przez grupę entuzjastów pod kierownictwem inż. Janusza Ryta, którzy na podstawie instrukcji zrekonstruowali schron drewniono-ziemny do ognia na wprost, znajdujący się przy Trzech Dębach w parku "Dzika Promebada". Ze względu na zły stan techniczny konstrukcji i zagrożenia jakie ze sobą niosło dla zwiedzających go turystów, schron został zabezpieczony (zasypany), aktualnie jest niedostępny.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15/F1 | 16/F2


Piotr Czesław/WRsC

Źródło:
Janusz Ryt, Bitwa pszczyńska 1939, Pszczyna 2007
Marian Małecki, Bitwa Graniczna pod Pszczyną, Warszawa-Kraków 2003
Polskie schrony polowe z września 1939 roku w pasie obrony Armii Kraków, www.armiakrakow.fortyfikacje.pl

czwartek, 18 maja 2017

III Bieg im. Janusza Sidły, Katowice Szopienice 18.06.2017r.

W imieniu organizatorów Wild Runner's Club ma przyjemność zaprosić, wszystkich biegaczy oraz kijkarzy Nordic Walking, w niedzielę 18 czerwca 2017 roku, na kolejną - trzecią edycję Biegu im. Janusza Sidły w Katowicach - Szopienicach. Patronem biegu, jak sama nazwa wskazuje, jest szopieniczanin Janusz Sidło, wybitny sportowiec, lekkoatleta - oszczepnik, najwybitniejszy zawodnik w historii tej konkurencji. Tego dnia, oprócz biegu głównego na 10 km, odbędzie się bieg dla dzieci, aktywności rekreacyjno-ruchowe, pokaz Jumping Frog Centrum Katowice z możliwość sprawdzenia się w tej formie ruchu i wiele innych atrakcji. Na tegoroczną, trzecią edycję biegu, po raz pierwszy przyjedzie rodzina Janusza Sidły, będzie to okazja do poznania i posłuchania wspomnień o byłym oszczepniku, wybitnej postaci polskiego sportu.

Bieg oraz marsz Nordic Walking rozegrany zostanie na dystansie 10km a trasa biegu, taka sama dla biegaczy i kijkarzy, o charakterze mieszanym, ulica/przełaj - cross; asfalt, ubite czarne drogi, plaża - piaszczysty odcinek wzdłuż stawu Borki, wiedzie ulicami Szopienic, Roździenia i Koloni Borki. Start oraz meta Szopienickiej dychy usytuowany będzie przy hali ośrodka sportowego „Szopienice”, który znajduję się przy ul. 11-listopada 16.

Zapisy elektroniczne, ważne, wraz z opłatą startowa, w wysokości 40 zł - przelewem na konto organizatora do dnia 4 czerwca br. W przeddzień i w dniu zawodów tj. 18 czerwca br. opłata startowa wynosi 45 zł. Limit zgłoszonych zawodników, biegaczy i kijkarzy Nordic Walking, wynosi 500 uczestników. W ramach wpisowego, pakiet startowy obejmuje: profesjonalny pomiar czasu, numer startowy z agrafkami, drobny poczęstunek - posiłek regeneracyjny, wodę na trasie i na mecie oraz gadżet biegowy. Dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg, organizator zapewnia pamiątkowy medal. Dla chętnych możliwy jest zakup pamiątkowej koszulki biegowej w cenie 30 zł.

Odbiór pakietów i numerów startowych możliwy będzie już w sobotę 17 czerwca br. od 12:00 - 18:00 oraz w dniu biegu w biurze zawodów od godz. 8:00 - 9:45. Start biegu głównego o godzinie 10:00 - warunkiem ukończenia zawodów jest pokonanie trasy w czasie poniżej 3h.

Piotr Czesław/Wild Runner's Team


Organizator: Oliwier Kosma, Piotr Łączniak, UKS Szopienice
Nazwa: III Bieg im. Janusza Sidły
Termin: niedziela 18 czerwca br. start: godz. 10.00
Biuro zawodów: Parku Olimpijczyków lub skwer im. Janusza Sidły 
(naprzeciw Parku Olimpijczyków) przy ul. 11-listopada 16.
Regulamin i zapisy: www.biegsidly.pl

wtorek, 16 maja 2017

Biegiem, szlakiem bunkrów... Pszczyna - Polska pozycja obronna z września 1939 roku.

Schron 15 (fundament - F1) pododcinek Stara Wieś - pozycja zasadnicza (główna) Pszczyna.


Biegiem, szlakiem bunkrów - Pozycji Pszczyna z września 1939 roku, marsz... ;) Coś co schronem nie jest, a miało być, to fundament schronu 15, oznaczany przez znawców tematu jako schron F1, położony na wysokości 282 m n.p.m. wchodzący w skład pododcinka Stara Wieś, pozycji zasadniczej (głównej) Pszczyna. Widoczny spod chrustu fundament, płyta schronu - jego cześć, wraz z wystającymi prętami zbrojeniowymi i stwardniałą w środku pryzmą, wmieszanego ręcznie betonu. To jeden z dwóch fundamentów - widoczny (odkryty), niedoszłych schronów, które zdążono wylać do momentu wybuchu wojny we wrzeniu 1939 roku, na pszczyńskiej pozycji obronnej. Druga płata fundamentu schronu 16 (F2), zasypana w latach powojennych, aktualnie znajduje się pod ziemią. Niedoszły "urban", płyta fundamentowa schronu 15 (F1), miał mieć prawą strzelnice ckm do ognia bocznego jednostronnego. Kępę drzew, wśród której znajduje się fundament schronu, dobrze widać ze stropu schronu 14, znajdującego się na "Farskich Polach". Dotrzeć tam można idąc wzdłuż gruntowej drogi, później skręcając w lewo, idąc miedzą wzdłuż granicy pola. Najszybsza i zarazem najkrótsza droga do "schronu F1", wiedzie od ulicy Wodzisławskiej w Pszczynie, przy której się znajduję. Okolice fundamentu schronu, w wrześniu 1939 roku, obsadzała 5 kompania podporucznika Jana Sowy ze składu II batalionu, 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej, kapitana Wacława Nowackiego.

Piotr Czesław/WRsC

fot. wildrunnersclub.pl

fot. wildrunnersclub.pl

fot. wildrunnersclub.pl

źr. armiakrakow.fortyfikacje.pl

Źródło:
Janusz Ryt, Bitwa pszczyńska 1939, Pszczyna 2007
Marian Małecki, Bitwa Graniczna pod Pszczyną, Warszawa-Kraków 2003
Polskie schrony polowe z września 1939 roku w pasie obrony Armii Kraków, www.armiakrakow.fortyfikacje.pl

niedziela, 7 maja 2017

Biegiem, szlakiem bunkrów... Pszczyna - Polska pozycja obronna z września 1939 roku.

Schron 9 pododcinek Stara Wieś - pozycja zasadnicza (główna) Pszczyna.


Biegiem, szlakiem bunkrów - Pozycji Pszczyna z września 1939 roku, marsz... ;) Pierwszym schronem polowym a zarazem ostatnim, żelbetowym, wchodzącym w skład umocnień pododcinka Stara Wieś, pozycji zasadniczej (głównej) Pszczyna, jest "urban" z umowną cyfrą 9, zlokalizowany na terenie Instytutu Przemysłu Ogrodniczego (IPO), dawniej szkoła rolnicza, przy ul. Doświadczalnej. Schron położona na wysokości 275 m n.p.m. przy ul. Zielonej w Pszczynie (oś. Stara Wieś), dobrze "zakamuflowany"- niewidoczny, posadowiony od czoła, nasypem, od strony ulicy. Typowa żelbetowa konstrukcja, oparta na instrukcji saperskiej, z przelotnią. Schron, z zachowamy nasypem, jednostrzelnicowy do ognia bocznego jednostronnego z prawą strzelnica ckm. Obiekt niedostępny, stąd brak aktualnych zdjęć i informacji, określających jego bieżący stan techniczny. Umocnienia okolic schronu - włącznie ze szkołą rolniczą (IPO), w wrześniu 1939 roku, obsadzała 4 kompania podporucznika Bronisława Osmelaka ze składu II batalionu, 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej, kapitana Wacława Nowackiego.

Piotr Czesław/WRsC

źr. armiakrakow.fortyfikacje.pl

źr. armiakrakow.fortyfikacje.pl

źr. armiakrakow.fortyfikacje.pl

źr. armiakrakow.fortyfikacje.pl

Źródło:
Janusz Ryt, Bitwa pszczyńska 1939, Pszczyna 2007
Marian Małecki, Bitwa Graniczna pod Pszczyną, Warszawa-Kraków 2003
Polskie schrony polowe z września 1939 roku w pasie obrony Armii Kraków, www.armiakrakow.fortyfikacje.pl

piątek, 5 maja 2017

VI CA Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza, Pszczyna 04.06.2017r.

Już po raz szósty Wild Runner's Club ma przyjemność zaprosić, w niedzielę 04 czerwca 2017 roku, wszystkich biegaczy, amatorów biegowego szaleństwa, z dziećmi i całymi rodzinami, na tegoroczny VI Carbo Acecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza do Pszczyny. :)

Bieg niezmiennie, od sześciu lat, rozgrywany jest na dystansie 10km, a całej imprezie towarzyszą przedbiegi i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży oraz bieg sztafetowy przedsiębiorców i samorządowców. Trasa pszczyńskiej dychy, biegnąca ulicami, miasta, starówki i parku zamkowego - bez atestu, wiedzie głównie drogami asfaltowymi (90%) i utwardzonymi drogami gruntowymi (10%), głównie w parku. Start biegu, jak w roku ubiegłym, usytuowany będzie na pszczyńskim rynku, natomiast finisz i meta biegu pod Muzeum Zamkowym w parku. :)

Zapisy elektroniczne, ważne, wraz z opłatą startowa, w wysokości 45 zł - przelewem na konto organizatora do dnia 28 maja br. W dniu zawodów tj. 04 czerwca br. opłata startowa wynosi 60 zł bez względu na wcześniejsze zgłoszenie - limit zgłoszonych zawodników 1100 uczestników. W ramach wpisowego, pakiet startowy obejmuje: koszulkę techniczną, numer startowy z agrafkami, ciepły posiłek, wodę na trasie i na mecie. Dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg, organizator zapewnia pamiątkowy medal.

Weryfikacja zawodów - odbiór pakietów i numerów startowych oraz zapisy w dniu biegu tj. w niedzielę 04 czerwca br. w godzinach od 08:30 - 11:00 w biurze zawodów. Program minutowy: 9:30 - otwarcie zawodów, 9:30 - 11.30 biegi w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych (bieg przedszkolaków z rodzicami oraz dzieci szkół podstawowych, bieg młodzieży szkół gimnazjalnych oraz dzieci szkół podstawowych) - Park w Pszczynie pętla 300, 500 i 1000 metrów. Bieg główny rozpocznie się o godz. 12:00. Ok. godziny 13:30 rozpoczną się sztafety przedsiębiorców i organizacji samorządowych. Dekoracja biegu planowana na godz. 14:00.

Carbo Asecura Bieg Pszczynski o Puchar Burmistrza jest drugim z cyklu biegów klasyfikacji Pucharu Carbo Asecura. Do klasyfikacji wspomnianego pucharu (PCA), należy pięć imprez, biegów, rozgrywanych cyklicznie; min. "Bieg o Złote Gacie" - Brzeszcze, CA "Bieg Pszczyński" - Pszczyna, "Bieg Pawłowicki" - Pawłowice, "Bieg na MOLO" - Osiek k. Oświęcimia oraz "Bieg Niepodległości" - Czechowice-Dziedzice.

Piotr Czesław/Wild Runner's Team


Organizator: Urząd Miejski w Pszczynie, MORiS w Pszczynie, Carbo Asecura SA
Współorganizacja: Powiatowa Straż Pożarna, 
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, OSP w Pszczynie, 
Straż Miejska w Pszczynie, Wolontariusze III LO w Pszczynie
Nazwa: VI Carbo Acecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza
Termin: niedziela 04 czerwca br. start: godz. 12.00
Biuro zawodów: hala sportowa MORiS w Pszczynie przy ul. Basztowa 4.
Regulamin i zapisy: www.biegpszczynski.pl

czwartek, 4 maja 2017

Biegiem, szlakiem bunkrów... Pszczyna - Polska pozycja obronna z września 1939 roku.

Schron 14 pododcinek Stara Wieś - pozycja zasadnicza (główna) Pszczyna.


Biegiem, szlakiem bunkrów - Pozycji Pszczyna z września 1939 roku, marsz... ;) Jednym z ostatnich, czternastu, żelbetowych schronów polowych, jakie powstały i zachowały się po ówczesny dzień, jest schron 14 wchodzącym w skład pododcinka Stara Wieś pozycji głównej Pszczyna. Położony na wysokości 284 m n.p.m. schron na "Farskich Polach", jest obiektem ogólnodostępnym, do którego łatwo można dotrzeć z ul. Rybnickiej (DW935), skręcając w jedną z gruntowych dróg położonych przy drodze wojewódzkiej. Punktem odniesienia może być styk ulic Rybnickiej i Żorskiej oraz Zespół Szkół nr. 2 w Pszczynie. Konstrukcyjnie nie odbiega od pozostałych pszczyńskich "urbanów". Schron z dobrze widocznym, zachowanym, nasypem, posiada prawą strzelnice ckm do ognia bocznego jednostronnego oraz zachowane elementy drewnianej ościeżnicy. Okolice schronu, w wrześniu 1939 roku, obsadzała 5 kompania podporucznika Jana Sowy ze składu II batalionu, 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej, kapitana Wacława Nowackiego.

Piotr Czesław/WRsC

fot. wildrunnersclub.pl

fot. wildrunnersclub.pl

fot. wildrunnersclub.pl

fot. wildrunnersclub.pl

fot. wildrunnersclub.pl

Źródło:
Janusz Ryt, Bitwa pszczyńska 1939, Pszczyna 2007
Marian Małecki, Bitwa Graniczna pod Pszczyną, Warszawa-Kraków 2003
Polskie schrony polowe z września 1939 roku w pasie obrony Armii Kraków, www.armiakrakow.fortyfikacje.pl

Rodzinny Bieg Charytatywny, Jankowice k. Pszczyny 10.06.2017r.

Wild Runner's Club w imieniu organizatorów zaprasza, w sobotę 10 czerwca 2017 roku, biegaczy oraz kijkarzy Nordic Walking z dziećmi i całymi rodzinami, na I Rodzinny Bieg Charytatywny w Jankowicach koło Pszczyny.

Bieg rozegrany zostanie w ramach dwóch kategorii; BIEG GŁÓWNY - 5km i BIEG DZIECI - 2,7km. Jako pierwsze na linii startu staną dzieci, szkół podstawowych, klas od 4 do 6, które zmierzą się z dystansem 2,7 km. Kolejno po nich, na linii startu, ustawią się pozostali uczestnicy, w wieku od 14-stu lat i starsi, którzy pobiegną na trasie biegu głównego i zmierzą się na 5-cio kilometrowym dystansie z pomiarem czasu. Uczestnicy biegu mogą wziąć również udział w kategorii Nordic Walking. Start biegu zlokalizowany będzie na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach, zaś meta znajdować się będzie przy boisku LKS Znicz. Bieg dzieci (2,7km) odbędzie się trasą: ulicami; Kasztanowa, Akacjowa, Złote Łany, rurociąg. Natomiast bieg główny (5km) będzie przebiegał: ulicami; Kasztanowa, Złote Łany, Przyśniczą, Złote Łany, rurociągiem (w kierunku oczyszczalni), Złoty Kłos, Złote Łany, rurociągiem. Każdy z zawodników na mecie otrzyma pamiątkowy medal oraz posiłek. Więcej informacji na temat wydarzenia, w tym mapy tras z dokładnym opisem i regulamin biegu, dostępne są na oficjalnej stronie facebook eventu: "Znicz Dzieciom" - I RodzinnyBieg Charytatywny w Jankowicach

Piotr Czesław/Wild Runner's Team


Zapisy przyjmowane są poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: LINK Formularz zgłoszeniowy można także pobrać ze strony internetowej szkoły: LINK następnie wypełnić i odesłać na adres e-mail: zspjankowice.bieg@wp.pl. Można go również pobrać w szkole u nauczycieli wychowania fizycznego. Opłatę za uczestnictwo w Biegu Głównym w wysokości minimum 30 zł należy uiścić na numer konta: Zespół Szkolno-Przedszkolny Jankowice, ul. Baziowa 17: 63 8448 0004 0037 9959 3000 0002 do 2 czerwca br.

Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rzecz Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących "Zameczek" w Rudołtowicach. Ośrodek ten został utworzony w 1992 roku przez Polski Związek Niewidomych. Udziela świadczenia zdrowotne, rehabilitacyjne i opiekuńcze dzieciom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnością intelektualną. Swoją działalnością obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 4 do 25 lat. Podopieczni przebywają w ośrodku w systemie całodobowym i dziennym.

Dzień 10 czerwca br. to również coroczny festyn LKS Znicz Jankowice, a zatem bieg to nie koniec atrakcji, które czekają na uczestników. W ramach festynu planowane są gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, mecze piłkarskie, pokaz strażacki, zabawa taneczna oraz świętowanie jubileuszu 40-lecia istnienia Klubu.